Hemen zaude

Zure esanetara gaude izan dezakezun edozein zalantza argitze bidean.

Bete, mesedez, jarraian datorren inprimakia:

Datu-babesa

Datu Pertsonalaren Babesari buruzko 13ko abenduaren 13 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duenaren arabera, jakinarazten dizugu fitxa honen bidez jasotzen ditugun zure datu pertsonalak euskaltegiaren fitxategi automatizatu batean eta HABEren ikasleen fitxategian erregistratuko direla. Bi fitxategi hauen helburua bi erakundeetako arduradunek helduen alfabetatze eta euskalduntzeandituzten eginkizunak burutzea izango da. Hala nahi izanez gero, fitxategian sartu,zuzendu edo deuseztatzeko eskubidea balia dezakezu, bai euskaltegiko idazkaritzara joz edo HABEra idatzia bidaliz, Vitoria-Gasteiz kalea, 3.; 20018 Donostia (Gipuzkoa). Kontrakorik espresuki adierazi ezean, baimena ematen duzu zure datuak euskararen erabileran eskumena duten beste administrazio publikoei eskaini ahal izateko.